Railion, hoofdsponsor van dit project. Stichting Museum Materieel Railion Railion, hoofdsponsor van dit project.
 

Welkom op de website van de
Stichting Museum Materieel Railion

  Doelstellingen van de stichting

Hieronder volgt een uittreksel van de statuten van de stichting Museum Materieel Railion.

Algemeen:

Doel van de Stichting Museum Materieel Railion is het in rijvaardige staat brengen, alsmede het in rijvaardige staat houden van door Railion ter beschikking gestelde diesellocomotieven en eventueel aanverwant materieel, naar de eisen gesteld door de Inspectie Verkeer en Waterstaat, divisie Rail.
De Stichting Museum Materieel Railion zal toezicht houden op een juist en verantwoordelijk gebruik van bovengenoemd materieel.

Doelstelling:

De Stichting Museum Materieel Railion heeft de navolgende doelstellingen geformuleerd.

1.    Het bewaren en conserveren van door Railion ter beschikking gestelde diesellocomotieven en eventueel aanverwant materieel, als Nederlands industrieel erfgoed en Nederlands vakmanschap.

2.    Het in dienstvaardige staat houden van het door Railion ter beschikking gestelde materieel, naar de eisen gesteld door de Inspectie Verkeer en Waterstaat, divisie Rail. Dit behelst, onderhoud c.q. herstelwerkzaamheden en het verrichten van de 24-uurs controle.

3.    Het vertegenwoordigen en promoten van Railion als grootste goederenspoorvervoerder in Nederland en Duitsland.

4.    2x per jaar een rit met verstandelijk gehandicapte kinderen of kinderen van bijstandsfamilies of andere kinderen met een sociaal zwakkere omgeving, onder de vlag en verantwoordelijkheid van Railion.

5.    2x per jaar een rit met oud machinisten en ander (ex)personeel om de historie en het daarbij behorende vakmanschap levend te houden. Tevens zal deze mensen een blik gegeven kunnen worden over hoe het bedrijf er nu bij staat en wat de ontwikkelingen zullen zijn voor de toekomst.

6.    Een aantal maal per jaar een rit organiseren voor diverse geledingen uit de maatschappij, die (hernieuwd) kennis willen maken met het goederenspoorbedrijf in het kader van de bedrijfsvoering, de veiligheid en het milieu. Door hen te laten zien dat Railion op een milieubewuste en verantwoorde wijze omgaat met het vervoeren van allerlei goederen en stoffen.
Dit in het licht van verleden, heden en toekomst, waarbij het accent ligt op de hoogstaande eisen van Railion betreffende milieu en veiligheid, alsmede innovatie op het gebied van goederenvervoer.

7.    Railion positioneren als exclusieve vervoerder voor het overbrengen en verplaatsen per spoor van museummaterieel in Nederland. Aangezien de eisen die gesteld worden door de Inspectie Verkeer en Waterstaat, divisie Rail, op het gebied van ATB behoorlijk is en wordt aangescherpt, is het voor de meeste museumbedrijven en -stichtingen in Nederland niet meer mogelijk om met hun materieel op de hoofdlijnen te rijden. Door zich als exclusieve vervoerder aan te bieden draagt Railion een steentje bij aan het voor iedereen toegankelijk maken van het culturele industriŽle erfgoed.

8.    Het onder beheer van de stichting staande materieel is inzetbaar als het management van Railion dat nodig acht voor wat voor actie dan ook.

9.    Het onder beheer van de stichting staande materieel is te gebruiken voor speciale ritten ten behoeve van promotie van Railion, zoals open dagen, materieelshows en eventuele afscheidsritten voor personeel.

10.    De leden van de Stichting Museum Materieel Railion zullen aan bovengenoemde doelstellingen moeten participeren op vrijwillige basis.

Terug naar de inhoudsopgave