Railion, hoofdsponsor van dit project.

Stichting Museum Materieel Railion

Railion, hoofdsponsor van dit project.

 

Welkom op de website van de
Stichting Museum Materieel Railion

Ritten en activiteiten in 2015

20 maart 2015, STAR en 'NLdoet'

 

(Foto's Jeroen de Rijke, medewerkers STAR)

 

 

Foto Jeroen de Rijke.

 

Terwijl we nog steeds in afwachting zijn van de gelegenheid om het draaistel van de 2225 om te wisselen rijdt Jeroen een dienst met de 2278 van de STAR. Het betreft een activiteit in het kader van 'NL doet'. In een kort verslag laat hij ons weten dat iedereen volop genoten heeft van deze dag. Zo ook de aanwezige reizigers!

 

 

 

 

Foto's Jeroen de Rijke / STAR: Hoewel de aan boord verblijvende passagiers de hoofdrolspelers waren, was de regie in handen van de mannen op de bovenstaande foto's. Zoals dat aan de omhoog gestoken duim van Michel Roelvink te zien is, was het geheel weer helemaal TOP!

'Michel Roelvink en ik hebben samen de DC gedaan en daarna hebben we met de 2278 de trein samengesteld. Leuk om weer eens te rangeren op Stadskanaal! Daarna met 5 minuten achterstand (inladen rolstoelen) richting Veendam, direct omlopen en weer terug. met +7 stonden we weer langs het perron van spoor 1. Men heeft mij wijsgemaakt dat dit standaard vertraging is! Haha, moeten ze bij NS ook maar eens invoeren dan. Terug hebben Rob en Michel een stuk gereden, dat vonden ze erg leuk! Daarna heb ik de boel weer terug gerangeerd. Een dag zonder problemen, zonder regen, maar wel met plaatselijke 'mist'. Ook de paarden moesten nogal wennen trouwens...'.
 

Klik hier voor meer foto's van deze dag...

 

Werkzaamheden draaistel 2225 op 18 april 2015

 

(Foto's Jeroen de Rijke, Cor Heiligers)

 

Wanneer we op 2 maart 2015 te horen krijgen dat de asbestinventarisatie ons geen belemmering opleggen, kunnen we eindelijk plannen maken om onze werkloze 2225 weer in dienstvaardige staat te brengen. Het zal echter nog tot aan 18 april 2015 duren voordat we hiermee daadwerkelijk aan de slag kunnen.

 

 

Foto boven Jeroen de Rijke: Klaar voor de werkzaamheden...

 

Foto onder Cor Heiligers: Wielbanden met een mooi profieltje en met dezelfde diameter als de andere assen...

 

 

Het draaistel uit Beverwijk staat dan al een poosje in Rotterdam, maar voordat we tot het verwisselen over kunnen gaan, wijzen metingen aan de tractiemotoren uit dat er iets niet helemaal jofel is met de inwendige weerstand. Langdurige stilstand en de inwerking van vocht en vuil is hier waarschijnlijk de oorzaak van. Met het langdurig doorblazen met hete lucht heeft Shunter met de e-loc 1600 in dergelijke gevallen goede ervaringen opgedaan. We passen daarom dezelfde methode toe bij onze 2225. Metingen aan de assen en wielstellen geven verder aan dat het opnieuw profileren van de wielbanden geen overbodige luxe is. De lagers en andere zaken blijken tot ieders genoegen helemaal ok.

 

 

Foto's 3x Jeroen de Rijke: De SMMR-ploeg van de 18e. V.l.n.r. Ron, Kyan, Cor Heiligers en Jeroen. Op de derde foto is Boyd druk doende met het verwijderen van de tijdelijk aangebrachte siliconenkit op de aspotdeksels.

Alles bij elkaar is er nu voldoende basis aanwezig om te starten met de voorbereidende werkzaamheden voor de op handen zijnde transplantatie. Ron, Cor H, Kyan en Jeroen waren op de bewuste zaterdagochtend vroegtijdig van de partij om te beginnen met het binnen zetten van de loc. Daar werden in hoog tempo te verschillende onderdelen van de loc gehaald om over te zetten op het nieuwe draaistel; verderop in de werkplaats. Binnen een uurtje lagen er al 4 remcilinders en een ATB-gever klaar! Daarna moesten we echter op een heel ander tempo verder. Monteren is toch een veel grotere klus gebleken dan demonteren!

Foto's boven 2x Jeroen de Rijke: Demonteren is een fluitje van een cent. De plaatsen waar ooit asgevers waren aangebracht zijn ook netjes 'afgedopt'...

Foto's onder Cor Heiligers (links), Jeroen de Rijke (rechts): Opbouwen vergt daarentegen iets meer aan accuratesse...

Vooral omdat de loc ruim voorzien is van afwijkende schroefdraden moesten we vrijwel alle vrijgekomen bouten en moeren hergebruiken. Vooral het verwijderen van enkele met moeren meegekomen tapeinden had nogal wat voeten in aarde. Ook het leidingwerk naar de remcilinders liet zich niet zomaar aansluiten. Hier is Cor nog de rest van de dag mee bezig geweest waarbij n aansluiting uiteindelijk definitief defect blijkt. Op zoek naar een vervanger dus! Het laat zich natuurlijk raden dat dit niet de enige te nemen hindernissen waren...

Foto boven Jeroen de Rijke: Cor Heiligers is bezig met het aansluiten van de remcilinderleidingen...

Foto onder Jeroen de Rijke: Pet met 'hulplicht' voor de nacht en wanneer je in de put zit....

De spoorstaafruimer met ATB-spoelen bleek een makkelijker verhaal, omdat de bouten hiervan wel metrisch zijn. Hier daarom wel netjes gemonteerd met nieuwe bouten en moeren. Voor wat betreft de asgevers schoot Boyd 's middags te hulp om Ron af te lossen (die had dienst). Hij is druk geweest met het verwijderen van siliconenkit waarmee de boel waterdicht gemaakt was en het uitwisselen van de aspotdeksels. Tijdrovende klus; vooral die pakking!

Al met al toch is er heel veel gedaan vandaag! In principe kan het draaistel nu uitgewisseld worden. Waar we nu nog wel mee zitten is een aansluiting van de luchtleiding op n der remcilinders, een passende bout voor de asgever en de meetwaarden van n tractiemotor.

Foto's boven 2x Jeroen de Rijke en Cor Heiligers (links): Alleen indien iets echt onherstelbaar defect is, gooien we het weg. Al het andere wordt bewaard en zonodig gereviseerd...

Foto onder Ben van Wevering: Op 19 april staat de 2225 weer buiten in afwachting van de komende zaterdag zal Kyan nog pogingen ondernemen om de conditie van motor 4 op een hoger plan te tillen...

 

Werkzaamheden draaistel 2225 op 25 april 2015

 

(Foto's Cor Heiligers)

 

 

Terwijl Kyan, Olaf, Maarten, Cor Heiligers en Willem alvast een begin maken met het in gereedheid brengen van alles wat voor de draaistelruiling nodig is, zoeken Gerrit en Cor de Rijke de Habis'n af op enkele nog ontbrekende onderdelen. Ze vinden ze zowaar! Desondanks hebben we nog wel een probleem op te lossen... De meetuitslag van motor 4 is er ondanks alle inspanningen van Kyan niet beter op geworden. Vraag is dan ook wat nu te doen. Omdat wisselen van de betreffende motor wel erg ingrijpend zou zijn, oppert Gerrit het idee om eerst over te gaan tot het grondig reinigen van onder meer de sterk vervuilde aansluitpunten en de daaronder liggende isolatoren.

 

 

Ook wordt nogmaals het heteluchtkanon ingeschakeld. Gelukkig levert dit een resultaat op dat dermate goed is, dat het nieuwe draaistel toch met een gerust hart gewisseld kan worden. Daaraan voorafgaand moet het nieuwe draaistel dan nog wel even over de sporen heen op de goede plaats getakeld worden. Tussen neus en lippen door draaien we het ook nog even 180 graden om de spoorstaaf ruimers en ATB-spoelen aan de kant van de buffers uit te laten komen. Daarna is het nog slechts een kwestie van met handkracht op de juiste plek positioneren; iets dat Kyan en Cor (zo blijkt niet veel later) tot op de millimeter nauwkeurig weten klaar te spelen.

 

 

 

 Het is 17:00 uur wanneer onze 2225 de werkplaats weer verlaat. Een paar resterende aandachtspuntjes lijken niet onoplosbaar, maar afgezien daarvan krijgen we nog wel een flinke tegenvaller te verwerken. Tijdens het verplaatsen van de locomotief ontdekken we namelijk dat n van de aspotten zijn gewenste positie niet heeft ingenomen en muurvast tussen de scheenpoorten vastgelopen is!

 

 

Met de vastzittende aspot hebben we ineens een serieus probleem. Kyan en Jeroen lassen daarom samen een extra werkdag in om te bekijken of de aspot van as 3 los wil komen door voorzichtig met de loc heen en weer te rijden. Alle goede pogingen ten spijt lukt dat helaas niet!

 

Gangbaar maken aspot op 6 juni 2015

 

Na het inwinnen van technische informatie werden op zaterdag 6 juni 2015 opnieuw de nodige onderdelen gedemonteerd en de loc opgevijzeld. Daarna moest er zowaar een pers aan te pas komen om as 3 zover verschoven te krijgen dat een stuk van het contactoppervlakken zichtbaar werd.  Met wat we te zien kregen kwam gelukkig aan het licht dat er zich geen roest achter de scheenplaten zelf (een bekend 2200-probleem van vroeger) bevond, maar dat het corrosiemonster had huisgehouden tussen de pot en de scheenplaten. Met een door Gerrit en Kyan gemaakte krabber konden zo een pogingen gewaagd worden om de roestafzetting stukje bij beetje te verwijderen. Om te zien of dat resultaat opleverde, lieten we de loc tussendoor een aantal malen laten zakken om deze vervolgens weer op te vijzelen. Na het verkrijgen van de vereiste gangbaarheid (hoera!) kon alles nog dezelfde in elkaar gezet worden. Daarna was het tijd voor een eerste voorzichtige proefrit op het emplacement. Met Gerrit aan de rijcontroler van de 2225 volgden Mike, Jeroen en Koen (een leerling van Jeroen) daarbij nauwgezet alle aspotbewegingen die tot ieders opluchting nu weer helemaal perfect waren! Een probleem minder dus, maar... ook eentje erbij. Dat de GSMR-installatie het laat afweten lijkt simpel oplosbaar. Het aanspreken van de slipdetectie is daarentegen van een andere orde.

 

Hij doet het weer; de as dus! De 2225 wordt aansluitend, met uitgeschakelde motor 1-2, overgebracht naar de Blindeweg met het oog op inzet tijdens de op stapel staande familiedag bij Shunter. In de week die volgt kan er wellicht ook even naar de boordradio gekeken worden. Voor wat betreft de valse slipmelding hopen we dat het opnieuw afstellen van de sliprelais oplossing biedt.

 

Familiedag Shunter op 13 juni 2015

 

(Foto's Jeroen de Rijke)

 

We kunnen, na ruim een half jaar zonder publiek, eindelijk weer spreken van een succes! De dag begon officieel om 13:00 uur, maar Kyan en Jeroen waren natuurlijk al eerder aanwezig om te helpen met de voorbereidingen. Vanaf 12.30 uur druppelde het publiek binnen, om vanaf ongeveer 14:00 uur een ononderbroken rij te vormen bij de trap waarnaast wij keer op keer de 2225 zouden parkeren. Zo hebben we, totdat zo rond 17:00 uur het vlees op de BBQ lag, non-stop heen en weer gereden met gegadigden. Iedereen heeft het zo reuze naar zijn zin gehad. Na de barbecue mocht onze 2225 zelfs nog even echt aan het werk door een BR189 en 2 containerwagens te verslepen over het terrein van Shunter. Iedereen had echt genoten en Jos (Toes) vond het ook super!

Voor onze techneuten leverde deze dag trouwens weer de nodige hersenkrakers op. Op motor 1-2 werkt de loc normaal en op motor 3-4 ook. Met alle motoren in dienst krijgen we vanaf 10km/u slipmelding. Na een uurtje op de ene groep, en daarna een uurtje op de andere groep heen en weer gereden te hebben, probeerden we nogmaals of het op 'alle motoren' wilde werken. Zowaar ging dit goed. Aldus hebben we zo 4x heen en weer gereden; waarvan 1 slag op de heuvelcontroller. Vlak na het begin van de 5e slag sprak door onbekende oorzaak de LOSAC aan. Geen idee waarom: rijstand 4, 20km/u, oliedruk goed, temperatuur 65 graden. Olieniveau van de regulateur is in orde. Deze melding is daarna niet meer voorgekomen, maar de slipmelding is vanaf dat moment helaas weer terug.

Loc 2225 weer dienstvaardig op 11 juli 2015

Zoals reeds vermeld, had de 2225 een hardnekkige slipmelding overgehouden aan het uitwisselen van draaistel 2. Hoewel verschillende oorzaken de revue gepasseerd waren, ontstond er na het bestuderen van de tractieschema's steeds meer de overtuiging dat eigenlijk alleen een slip slipweerstand (serie), of de bedrading daarvan, als boordoener kon worden aangewezen. Na op 11 juli 2015 tijdens het gebruikelijke voorbereidende 'bakkie' het onderwerp doorgesproken te hebben, zijn de op die dag aanwezige SMMR-leden de machineruimte ingedoken voor het uitvoeren van een aantal metingen. Zoeken naar welke van de weerstanden we moesten hebben was het wel even, want de opschriften waren door het vuil van vele jaren onleesbaar geworden. Zoals gedacht bleek er inderdaad een weerstand gesneuveld te zijn; om precies te zijn de 'WS1', waarvan de weerstandsdraad was gebroken. Na veel gezoek in n van de wagons met onderdelen, die uitgerekend helemaal aan de overkant van het emplacement stond, werd een 'oude nieuwe' weerstand gevonden. Na door Gerrit uitgevoerde metingen (en het in orde bevinden) kon de defecte weerstand door dit exemplaar worden vervangen en aangesloten.

Foto Gerrit van Kalken: Het inbouwen van de vervangende weerstand. De elleboog is van Jeroen, de hand in het midden is van Willem. De fotograaf verleende wegens ruimtegebrek morele steun en gaf gereedschap aan...

Daarop volgend hebben Gerrit en Jeroen op het terrein van Shunter een proefrit gemaakt en het geheel bestempeld als het welbekende 'IN ORDE BEVONDEN!' Gehuld in een waas van gelukzaligheid zijn Ron en Olaf daarop begonnen aan het overschilderen van het gewisselde draaistel, dat door de tand des tijds grijs was geworden. De linkerzijde is zo goed als klaar en de rest zal binnen afzienbare tijd volgen. Het belangrijkst is dat de loc weer inzetbaar is!

Wereldhavendagen 2015 in Rotterdam

(Foto's Ben van Wevering)

 

 

Voorafgaand aan het pendelen met publiek rangeren Jos en Jeroen eerst alles op de gewenste plek...

Op 5 en 6 september 2015 stond Rotterdam weer geheel in het teken van de Wereldhavendagen. Shunter Waalhaven deed voor de eerste keer mee en omdat de 2225 van SMMR daar op dat moment toch al verbleef, was het een kleine moeite om haar een steentje aan de activiteiten bij te laten dragen.

De Havendagen van 2015 trokken ondanks de van tijd tot tijd neerdalende buien toch nog zo'n 320.000 bezoekers. Voor wie besloot tot een bezoek aan het fraai geoutilleerde Shunter, werd zeker niet teleurgesteld...

 Gedurende twee dagen pendelde de loc tussen de uiteinden van buiten dienst gesteld spoor 259; voorafgegaan door enkele uren van intensief rangeerwerk, teneinde de kriskras door elkaar staande wagens en locomotieven om te vormen tot een mooie line-up. Het tonen van de benodigde spierballen deed de 2225 overigens weer graag; iets waaraan Jos Toes en Jeroen de Rijke op hun beurt ook weer het nodige genoegen aan beleefden.

Wanneer het materieel naar ieders zin staat opgesteld, is het tijd om het bordes voor de 2225 in gereedheid te brengen...

Het publiek genoot (inmiddels geen geheim meer) van onze '25 die, zoals vanouds, onvermoeibaar door bleef draaien! Een paar kleine puntjes van aandacht in de vorm van een meldlampje en het bijvullen van koelwater zijn in de materieelagenda genoteerd voor onze volgende klusdag...

Voor onze ProRailer Pim bood 5 september een mooie gelegenheid om op vertrouwde wijze de nodige 'pendelervaring' op te doen. Kyan en Gerrit zouden zich de tweede dag mogen uitleven. Jos Toes bedanken we hier nog even voor de goed verzorgde lunch!

Open Monumenten(diesel)dagen bij SGB op 12 en 13 september

(Foto's Pieter Lenkeek, Mike Peters en Ron Westerbeek)

Te gast op de sfeervolle museumlijn van SGB...

De vaart zit er weer in! Op vrijdag, 11 september 2015 heeft Gerrit de 2225 tijdens een instructierit naar de Kijfhoek overgebracht. Daar zal Ron de loc vervolgens tanken voor de rit van zaterdagochtend naar Goes. Vroeg opstaan geblazen in Zeeland dus, want nog voor 7:30 uur zou Ron de Trdl om toestemming vragen om de loclocatie van de Kijfhoek via de zuidzijde te mogen verlaten. Na alle sleutelavonturen en de uitwisseling van een draaistel, ving het rangeren natuurlijk met de nodige behoedzaamheid aan. Maar alles lijkt ok en mooi op tijd (7:53 uur) vertrekt onze bruine diesel met een gangetje van 80 km/h richting Zeeland. DB-collega Yvette heeft trouwens nog een complimentje tegoed voor het maken van de mooie dienstregeling!

 

 

 

Foto's boven: In volgorde van afbeelding de 2225 op 12 september in actie te Goes en in s Heer Abtskerke...

 

Foto's onder: De sfeervolle aanblik van station Hoedekenskerke op zondag, de 13e...

 

 

Precies op tijd Zette Ron de 2225 in Goes op spoor 503 neer, waar de loc na het in ontvangst nemen van de gebruikelijke aanwijzing Aki/Ahob, een rijweg kreeg toebedeeld naar spoor 507. Na een bakkie troost en een boterhammetje mochten Ron en Kyan met de 2225 tegen 4 klaarstaande wagonnetjes, waarmee SMMR dit weekeind twee maal per dag naar Hoedekenskerke zou rijden, om daarvandaan met een stam rijtuigen terug te keren. In s Gravenpolder werd volgens dienstregeling gekruisd met het tegemoet komende railbusje en de stoomtrein.

 

 

Foto's boven: Vader (Pieter) en zoon (Marijn) Steenbakker op de bok van de 2225. Het vooraf verkleden zou achteraf deze mooie plaatjes mogelijk maken...

 

Foto's onder: Samen met opa op de bok...

 

 

Helemaal zoals wij dat bij SGB gewend zijn, leverden onze inspanningen ons veel plezier op! Omdat 'jong geleerd, oud gedaan' betekent, introduceerde 'opa Ron' ook maar alvast zijn kleinzoon op de bok. Hoe je je kleinkinderen zo leert om je de rest van de dag in te laten pakken, blijkt wel uit het feit dat Kyan de zaterdagse ritten heeft moeten afmaken. Samen met zijn begeleider Pieter Steenbakker overigens...

Leuke verrassing op de zaterdag was de drone boven ons, waardoor het kruisen te s Gravenpolder op fraaie wijze vanuit de lucht werd vastgelegd:

 

 

Klik op de foto voor deze video...

 

Zondag was ook 'onze nieuwe SMMR-telg' Mike Peeters van de partij. Mike is machinist VB bij DB-Schenker en maakte voor het eerst kennis met een in bedrijf zijnde DE2200. Het rangeren en rijden bezorgde Mike als machinist al snel het juiste gevoel en het verbaasde hem hoe soepel de machine reageerde en reed. De dag verliep net als de zaterdag ervoor: geen problemen met de loc en wederom een boel gezelligheid! Na afloop van een geslaagd weekeind zou de 2225 door Ron en Mike naar de Kijfhoek teruggebracht worden. We hebben immers nog een aantal ritten, waaronder het eerstvolgende weekeind bij de S.T.A.R., voor de boeg.

 

 

Een defecte VIRM van NS/Reizigers noodzaakt de 2225 op zondagmiddag tot een aantal zaagbewegingen via de hoofdbaan. Daarna kan de thuisreis aanvangen.

 

(Met dank aan onze DB-planning en de medewerkers van de SGB!)

 

Terug

 

Terug naar de inhoudsopgave