Railion, hoofdsponsor van dit project. Stichting Museum Materieel Railion Railion, hoofdsponsor van dit project.
 

Welkom op de website van de
Stichting Museum Materieel Railion

Bediening van de loc

Afbeelding van de stuurstand 1 uit het bedrijfsblad van Heemafpost.

De bediening van de 2200 is eenvoudig. Aan beide zijden in de cabine is een stuurstand ingericht. Links van de machinist is een groot verticaal paneel gemonteerd met de belangrijkste schakelaars en meters. In het paneel dat naast de apparatenkast gemonteerd is, zijn een aantal extra schakelaars aangebracht; zoals die voor het inschakelen van de stuurstroom, de brandstofpomp en voor het starten van de dieselmotor. Vr ieder paneel is op een kolom zowel de rijcontroller als de rijrichtingkeuze aangebracht. In de nulstand van de rijcontroller is het toerental van de dieselmotor op 520 omwentelingen afgesteld. De rijcontroller heeft, afgezien van de 0 (of nullast), de standen 1 t/m 8. Deze standen worden, net als de rijrichtingcontroller, bediend middels in het horizontale vlak bewegende handels. Na het kiezen van de rijrichting, wordt de rijcontroller in stand 1 gezet, hierdoor komen de motorschakelaars in. De tractiemotoren worden, gevoed door de hoofdgenerator, in twee groepen van twee in serie geschakeld.

Typeplaatje rijcontroller.

Het toerental van de dieselmotor wordt in de rijstanden 2 tot en met 8 verhoogd tot respectievelijk 570, 660, 710, 800, 850, 1050 en 1100 omwentelingen per minuut. Om de trekkracht te vergroten wordt in twee trappen automatisch veldverzwakking toegepast. Door de klemspanning gelijk te houden, maar weerstanden parallel te schakelen neemt de weerstand af, waardoor de ankerstroom toeneemt. Als de snelheid van de loc vervolgens toeneemt, worden alle vier de tractiemotoren afzonderlijk aan de hoofdgenerator verbonden (parallelschakeling). Hierdoor krijgen zij per motor de volle generatorspanning aangeboden en kunnen zij hun maximale vermogen ontwikkelen. Ook in deze stand wordt, zij het in n trap, automatisch veldverzwakking toegepast. Terugschakelen van de rijcontroller heeft tot gevolg dat eerst de zwakveldschakelingen afvallen en vervolgens de tractiemotoren weer twee aan twee in serie komen te staan. Hieronder vindt u het hoofdstroomschema waarin het bovenstaande schematisch is weergegeven...

Hoofdstroomschema tractie.

De locomotieven zijn voorzien van een Westinghouse Multiple Control System, waardoor is het aanvankelijk mogelijk was om maximaal vijf (!) locomotieven vanuit de voorste loc te bedienen.  Deze vorm van meervoudige tractie, of nog beter 'Multiple-bedrijf' of  'in stuurstroom' was een van de belangrijkste eisen die aan de bestelling van de locomotieven gesteld werden (uiteraard bedoeld voor het met hogere snelheid vervoeren van zware goederentreinen). De elektrische koppelingen (stuurstroomkabels) voor het in treinschakeling rijden, zijn aangebracht op de bufferbalken aan de voor- en achterzijde van de loc. Ondanks dat het mogelijk was om met vijf locomotieven in multiple te rijden werd, na problemen door overbelasting van diezelfde stuurstroomkabels, besloten dat er maximaal vier locomotieven in multiple-bedrijf actief mochten zijn.

Foto (Rob van der Rest): Met de 2253 in voorspan, gromt een vierspan 'in stuurstroom' geschakelde 2200'n met een zware ertstrein door het Brabantse landschap bij Dorst.

2200'n beschikken verder over een zogenoemde heuvelschakeling, waarbij de loc al op een lage snelheid maximale trekkracht en maximale koeling levert. Deze grote trekkracht is noodzakelijk tijdens bijvoorbeeld het opduwen van wagens over een rangeerheuvel. Door de dieselmotor op het hoogste toerental te brengen, werken niet alleen de tractiemotorventilatoren op de hoogste snelheid, maar ook de eveneens vanaf de krukas (V-snaren) aangedreven koelventilator.

Hoewel de loc 2200 berekend is op een hoogst toegelaten snelheid van 106 km/h, werd voor het normale gebruik een maximum van 100 km/h vastgesteld.

Kleurstellingen

Terug naar de inhoudsopgave